Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được rất nhiều các bạn trẻ tìm kiếm, vậy hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm nhiều câu nói hay. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Những câu nói tiếng anh hay về bản thân

 • Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience
  (Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm)
 • Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t.
  (Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm)
 • Life is a story. Make yours the best seller.
  (Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất)
 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. (Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp)
 • Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.
  (Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ).
 • Don’t stop when you are tired, stop when you’re done.
  (Đừng dừng lại khi bạn thấm mệt, hãy chỉ dừng lại khi bạn đã hoàn thành mục tiêu)
 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less
  (Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.)
 • Follow your inner moonlight; don’t hide the madness.
  (Theo ánh trăng bên trong của bạn; đừng che giấu sự điên rồ.)
 • To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment
  (Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.)
 • There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves
  (Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác. Chúng ta có thể là chính mình)
 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars
  (Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.)
 • Your future depends on many things, but mostly on you
  (Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.)
 • Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking
  (Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé. Luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.)
 • There is no value in life except what you choose to place upon it. And no happiness in any place except what you bring to it yourself
  (Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó. Và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình)
 • Be yourself, don’t take anything from anyone, and never let them take you alive.
  (Hãy là chính mình. Đừng lấy bất cứ thứ gì của bất kỳ ai và đừng bao giờ để họ bắt sống bạn)
 • Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers
  (Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn. Thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn)
 • When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family
  (Khi mọi thứ sụp đổ, những người còn lại luôn bên bạn không suy tính. Đó chính là gia đình bạn)
 • When one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us
  (Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn rất lâu và rất tiếc nuối khi cánh cửa đóng kín mà chúng ta không thấy cái nào đã mở ra cho chúng ta)
 • Faithless To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.
  (Không có lòng tin. Được là chính mình trong một thế giới không ngừng cố gắng làm cho bạn một thứ khác là thành tựu lớn nhất.)
 • You are you. Now, isn’t that pleasant?
  (Bạn là bạn. Bây giờ, điều đó có dễ chịu không?)
 • I find the best way to love someone is not to change them, but instead, help them reveal the greatest version of themselves.
  (Tôi thấy cách tốt nhất để yêu ai đó không phải là thay đổi họ mà thay vào đó, hãy giúp họ bộc lộ phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.)
 • God has given you one face, and you make yourself another.
  (Thượng đế đã ban cho bạn một khuôn mặt, và bạn tạo cho mình một khuôn mặt khác.)
 • You cannot change what you are, only what you do.
  (Bạn không thể thay đổi những gì bạn là, chỉ những gì bạn làm.)
 • An unfulfilled vocation drains the color from a man’s entire existence. (Một thiên chức không được hoàn thành sẽ làm mất đi màu sắc khỏi toàn bộ sự tồn tại của con người.)
 • You may not control all the events that happen to you. But you can decide not to be reduced by them.
  (Bạn có thể không kiểm soát được tất cả các sự kiện xảy ra với mình. Nhưng bạn có thể quyết định không để chúng bị giảm bớt)
Những câu nói tiếng anh hay về bản thân
 • If you cannot be a poet, be the poem
  (Nếu bạn không thể là nhà thơ, hãy là bài thơ)
 • To be one, to be united is a great thing. But to respect the right to be different is maybe even greater
  (Để trở thành một, đoàn kết là một điều tuyệt vời. Nhưng tôn trọng quyền được khác biệt có khi còn lớn hơn)
 • You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy
  (Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.)
 • If you want to be yourself, sometimes you can’t compare the economic benefit with art
  (Nếu bạn muốn là chính mình, đôi khi bạn không thể so sánh lợi ích kinh tế với nghệ thuật)
 • Our time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
  (Thời gian của chúng ta là có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác)
 • They can’t scare me, if I scare them first
  (Họ không thể làm tôi sợ, nếu tôi làm họ sợ trước.)
 • Where’s your will to be weird?
  (Đâu là ý chí của bạn?)
 • To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson
  (Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất)
 • The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo
  (Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.)
 • Never say anything about yourself you do not want to come true. – Brian Tracy
  (Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.)

Phía trên là những câu tiếng Anh hay về bản thân giúp bạn thay đổi hoàn thiện bản thân trong cuộc sống và học tiếng Anh hữu hiệu nhất. Chúc bạn thành công trong cuộc sống!